Cholinesteraseactiviteit

Als favoriet aanduiden

Dit is een snelle test ter plaatse voor de bepaling van de cholinesteraseconcentratie. Te lage cholinesteraseconcentraties kunnen veroorzaakt worden door vergiftiging met middelen ter bestrijding van schadelijke planten/dieren (fosforhoudende organische pesticiden). De kit is ontworpen voor gebruik in situaties waar snelle analyse dringend noodzakelijk is en er geen laboratorium beschikbaar is.

Toepassingen

  • Benodigdheden geneeskunde en klinieken