Kleurenverschil Delta L*C*h*

Als favoriet aanduiden

De evaluatie van een kleur is meer dan een numerieke uitdrukking.

Normaal gesproken is het een evaluatie van het kleurverschil (delta) van een bekende standaard.

CIELAB (L*a*b*) en CIELAB (L*C*h) worden gebruikt om de kleuren van twee objecten te vergelijken.

De uitdrukkingen voor deze kleurverschillen zijn DL*, Da*, Db* of DL* DC* DH* ('D' staat voor 'Delta', wat het verschil aangeeft).

Aanwijzing:

DH* wordt normaal gesproken gebruikt in plaats van Dh, zodat DE* berekend kan worden.

DH* = 2(C 1 *.C 0 *) 1/2 sin (Dh/2)

C0* en C1* zijn kleurwaarden van de vergeleken kleuren, en Dh is in het bereik +180°.

(Als Dh buiten dit bereik ligt, wordt 360° opgeteld of afgetrokken zodat de waarde binnen dit bereik ligt.)

Als DL*, Da* en Db*, of DL*, DC* en DH* gegeven worden, kan het totale verschil of de totale afstand in het CIELAB-kleurdiagram, aangeduid als DE*, als één enkele waarde worden aangegeven.

DE*ab = [(DL) 2 + (Da) 2 + (Db) 2 ] 1/2

DE*ab = [(DE*ab) 2 + (DC*) 2 + (DH*) 2 ] 1/2

dus....

DL* = verschil in lichtheids-/donkerheidswaarde (+ = lichter - = donkerder)

Da* = verschil op de rood/groene as (+ = roder - = groener)

Db* = verschil op de geel/blauwe as (+ = geler - = blauwer)

DC* = verschil bij verzadiging (+ = briljanter - = matter)

DH* = verschil in kleurtoon

DE* = totale waarde van het kleurverschil

Opmerking:

CIE staat voor Commission Internationale de l'Eclairage (Internationale Verlichtingscommissie)

Omschrijving Applikation Bestelnr. Als favoriet aanduiden
  • Benodigdheden geneeskunde en klinieken | Chemische stoffen | Deklagen | Farmaceutische producten en cosmetica | Huishoudelijke producten | Kunststoffen | Textiel | Voedingsmiddelen en dranken
407000
  • Chemische stoffen | Deklagen | Huishoudelijke producten | Kunststoffen | Textiel | Voedingsmiddelen en dranken
0