Resazurine-melkmonster

Als favoriet aanduiden

Het resazurinemonster wordt gebruikt om de kwaliteit van grote hoeveelheden rauwe melk te beoordelen.

Het is in wezen een snelle schatting van de bacteriële belasting die kan worden uitgevoerd als een tien minuten durende geslaagd/niet-geslaagd-test, een drie uur durende teststeekproef of een algemeen erkend standaardmonster van één uur.

Resazurine geeft de melk een karakteristieke blauwe kleur en het monster is gebaseerd op het vermogen van de bacteriën in de melk om de blauwe kleur te beperken.

De kwaliteit van de melk wordt beoordeeld aan de hand van de mate van kleurverandering - van blauw tot paars, paars en roze tot uiteindelijk kleurloos - na een bepaalde incubatieperiode of de tijd die nodig is om een vooraf bepaalde kleur te bereiken.

Toepassingen

  • Voedingsmiddelen en dranken
Applicable Standard BS4285