Textiel

De kleurmeting in de textielindustrie is belangrijk voor de controle van de verfbadconcentraties om een uniforme kleur in de partijen te garanderen. Daarnaast dient de kleurmeting om de kleur van het afvalwater voor en na de behandeling te controleren.

Metamerie is een andere reden voor de kleurmeting in de industrie, omdat kleurstoffen met verschillende samenstellingen vaak leiden tot een verkeerde aanpassing bij verschillende lichtomstandigheden. Dit probleem kan worden voorkomen door monsters te controleren voordat de productie begint.