AOCS-Tintometer-kleurcode

Als favoriet aanduiden

(AOCS Cc 13b-45 Wessonmethode, AOCS Cc 8d-55, AOCS Cc 13j-97)

Bereik: 0,1 - 20 rood (0,1-stappen); 1,0 - 70 geel (1,0-stappen) Laagdiepte: 1", 5¼" [upgrade incl. 5¼"]

Standaardkleurschaal gebruikt in Amerikaanse olie- en vetraffinaderijen, verwerkingsbedrijven van dierlijke karkassen en spijsolie- en spijsvetbedrijven.

Het is een aangepaste roodgele versie van de Lovibond® RYBN-kleurschaal die gebruikt wordt voor vetten, oliën en derivaten.

De AOCS Tintometer®-kleurschaal is een speciale roodgele versie van de Lovibond RYBN-schaal die de rode schaal van de AOCS Tintometer gebruikt.

De resolutie van de rode toon is 0,1 eenheden van 0-20 (in stappen van 0,1).

De resolutie van de gele tint is 1,0 eenheden van 1-70 (in stappen van 1).

Let op:

De AOCS-Tintometer®rode schaal wordt gebruikt, deze is niet identiek aan de Lovibond® standaard rode schaal.

Toepassingen

  • Huishoudelijke producten
  • Spijsoliën en -vetten
  • Voedingsmiddelen en dranken