Parameter

Het maakt niet uit of u de voorgeschreven parameters volgens de wettelijk vastgestelde grenswaarden in rioolwaterzuiveringsinstallaties, industriële installaties en bij routinematige laboratoriummetingen moet controleren, of dat u de belangrijkste parameters voor de waterkwaliteit in uw zwembad wilt controleren: Hier vindt u alle parameters die bij de wateranalyse van belang zijn. U kunt ook een overzicht krijgen van de geschikte meetinstrumenten en reagentia of het bijbehorende veiligheidsinformatieblad downloaden.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

Z