Gemeenten

Zowel bij de drinkwatervoorziening als bij de afvoer van afvalwater worden talrijke kwesties aangepakt die verband houden met de energie-efficiënte werking en operationele veiligheid, alsmede de naleving van wettelijke voorschriften en beperkingen en de daaruit voortvloeiende rechtszekerheid.

Dat is een grote verantwoordelijkheid - niet alleen tegenover uw burgers en werknemers, maar ook voor het milieu. Wij ondersteunen u bij deze taken met geavanceerde technologie. Uw voordeel: Naast de belangrijke parameters, zoals BZV, CZV, troebelheid of pH-waarde, realiseert u een merkbare besparing in de benodigde energie en de te gebruiken additieven.

Dit is niet alleen merkbaar in de ecobalans, maar ook in uw budget.

Toepassingen voor gemeenten