Behandeling drinkwater

Gemeentelijk drinkwater, ook wel drinkwater genoemd, is water dat een behandeling heeft ondergaan en aan de wettelijke eisen voor menselijke consumptie voldoet. Drinkwater kan uit tal van bronnen waaronder een openbaar of particulier watersysteem of als flessenwater aan de consument worden geleverd.
Ruw water wordt verzameld uit verschillende bronnen, waaronder meren, rivieren en ondergrondse waterhoudende grondlagen. Deze bronnen kunnen verontreinigd zijn waardoor het water een geschikte behandeling nodig heeft om mogelijk schadelijke stoffen voor de consumptie te verwijderen. De meeste drinkwaterprocessen omvatten stappen voor coagulatie en vlokvorming, sedimentatie, filtratie en desinfectie.
De wettelijke normen en het toezicht op de behandeling verschillen wereldwijd. Veel landen volgen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. In de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere geïndustrialiseerde landen worden strengere normen toegepast.