CMC renk tolerans boşluğu

Favori olarak işaretle

CMC bir renk boşluğu değil, daha çok bir tolerans sistemidir.

CMC renk tolerans boşluğu, CIELAB'ı (L*C*h) temel alır ve görsel ve ölçülen renk farkı arasında daha iyi bir eşleşme sağlar. CMC renk tolerans boşluğu, Büyük Britanya'daki Boya ve Renk Birliği'nin Renk Ölçüm Komitesi tarafından geliştirilmiş ve 1988'de kamuya açık hale getirilmiştir.

CMC hesaplama metodunda, standart rengin çevresinde matematiksel olarak, yarım ekseni renk tonu, doygunluk ve parlaklığa karşılık gelen bir elipsoit tanımlanır. Elipsoit, izin verilen rengin kapsamını gösterir ve rengin, renk boşluğundaki pozisyonuna bağlı olarak boyut ve şekil olarak otomatik olarak farklılık gösterir.

Renk boşluğunun turuncu aralığındaki elipsoitler, yeşil aralıktaki daha geniş ve daha yuvarlak olan elipsoitlere göre daha uzun ve daha dardır. Elipsoitlerin boyutu ve şekli, rengin doygunluğu veya parlaklığının değişmesi durumunda da değişir.

CMC denklemi ile elipsoidin toplam boyutu, görsel olarak daha kabul edilebilir bir sonuç elde etmek için değiştirilebilir. Elipsoit, ticari katsayının (commercial factor, cf) değiştirilmesi yoluyla görsel değerlendirme için gerektiği kadar büyütülebilir veya küçültülebilir. cf değeri toleranstır, yani cf=1,0 ise, Delta E CMC'nin 1,0'ın altında olmasına izin verilir, fakat 1,0'ın üzerinde olmasına izin verilmez.

İnsan gözü, normalde doygunluktakine (chroma, c) oranla, parlaklıkta (lightness, l) daha büyük farkları kabul ettiği için, standart bir oran (l:c) için 2:1'dir. 2:1'lik bir oran, parlaklıkta, doygunluktakine göre iki kat fazla sapmaya izin verir. Görsel değerlendirme ile daha iyi bir eşleşme sağlamak için, bu oran, CMC denklemi ile uyarlanabilir.

Uygulamalar

  • Ev Ürünleri
  • Kaplamalar
  • Kimyasallar
  • Plastikler
  • Tekstiller
  • Yiyecek ve İçecek
Ürün bulucu