Gıdalar ve içecekler

Gıda endüstrisinde ürünlerin rengini ölçmek eski bir gelenektir. Bunun nedenleri sektörün kendisi kadar çeşitlidir, ancak temel kriter standartlaştırmadır. Gıda üreticisi, ham maddelerin rengini kontrol ederek boşaltmadan önce, hazırlama sırasında ve göndermeden önce standartlara uymayan her şeyi eleyebilmektedir. Böylece nihai rengin tüketicinin beklentilerini karşılaması sağlanır.