Yemeklik sıvı ve katı yağlar

Renk ölçümü, sıvı ve katı yağ endüstrisinde rafine etme prosesinin önemli bir parçasıdır.  İstenilen renge ne kadar ulaşıldığını ve işlemin sona erip ermediğini belirlemeye yarar.

İşleme sırasında düzenli olarak rengi denetleyebilme olanağı, fireyi önlemekte ve ayrıca nihai ürün renginin standart olmasına katkı sağlamaktadır.