İçme suyu arıtma

Bazen içme suyu olarak da adlandırılan şebeke içme suyu, bir işlemden geçirilen ve insan tüketimi konusunda yasal gereklilikleri sağlayan sudur. İçme suyu kamusal veya özel bir su sistemi de dahil olmak üzere çok sayıda kaynaktan veya şişelenmiş su olarak tüketicilere tedarik edilebilir.
Ham su; göller, nehirler ve yeraltı su tabakaları da dahil olmak üzere çok sayıda kaynaktan toplanmaktadır. Bu kaynaklar kirlenmiş olabilir. Bu durumda zararlı olması olası maddelerin tüketimden önce giderilmesi için suyun uygun bir işleme tabi tutulması gerekir. İçme suyu proseslerinin çoğu koagülasyon, flokülasyon, sedimentasyon, filtrasyon ve dezenfeksiyon adımlarını içermektedir.
Resmi standartlar ve işlemlerin denetimi dünyanın her yerinde farklılıklar gösteriyor. Birçok ülke, Dünya Sağlık Örgütü’nün yönergelerine uyuyor. Avrupa Birliği, ABD ve diğer sanayileşmiş ülkelerde sıkı standartlar uygulanıyor.