Dezenfektan kontrolü

Dezenfeksiyon normalde içme suyu veya atık su işlemenin son ve muhtemelen en önemli adımıdır.
Dezenfeksiyonun amacı kolera, tifüs, hepatit ve bir dizi başka bakteriyel, virütik ve parazitik hastalığa neden olanlar da dahil birçok patojen organizmayla mücadele etmektir.
Dezenfeksiyon yöntemleri dünyanın her yerinde farklılık göstermektedir. Yaygın yöntemler arasında klorlama, ultraviyole (UV) ışık ve ozonlama bulunmaktadır.