Gıdalar ve içecekler

Su, gıda ve içecek işleme tesislerindeki en önemli bileşendir ve hijyen koşulları her zaman temel konulardan biridir.
Bir gıda ve içecek fabrikasında su ham maddelerin hazırlanmasından cihaz ve hazırlama yüzeylerinin bakımına varıncaya kadar her şey için kullanılabilmekte ve hatta tesisten ayrılmadan önce atık su olarak işlenebilmektedir.
Gıdalara ve içeceklere doğrudan temas eden suyun güvenli içme suyu standartlarını sağlaması önemlidir. Buna içilebilir olması, kokusunu veya lezzetini etkileyen renksiz kirler içermemesi de dahildir.