Gıda ve içecek endüstrisi

Gıda ve içecek üretiminde ana slogan “hijyen”dir. Sterilisation in Place (SIP - yerinde sterilizasyon) veya Cleaning in Place (CIP - yerinde temizlik) bu konuda en çok kullanılan yöntemlerdir. Hedef: Temiz boru hatları ve sterillik.

Bu prosesleri denetleyebilmeniz ve böylece her zaman kaygısız bir şekilde üretim yapabilmeniz için size  klor ve klordioksit gibi parametrelerin analizi konusunda destek oluyoruz. Böylece yasal talimatlara uymanıza yardımcı oluyoruz.

Bunların dışında kuyu suyu analizi ve atık su kontrolünde de size destek oluyoruz: Su üretiminden dahili su temizleme işlemlerinize kadar tüm adımlarda size eşlik ederek.

Böylece maliyetleriniz her zaman düşük kalıyor.

Gidak ve içecek endüstrisi için uygulamalar