Atık Su Arıtma

Şebeke atık suyu, suyun evlerde, ticarethanelerde, endüstride ve tarımda kullanılmasıyla ortaya çıkan bir yan üründür. Atık su standartlarına uymak, dünyanın her yerindeki atık su tesisleri için bir zorluktur.
Atık su kanalları çok sayıda kaynaktan işlenmemiş atık suyu toplayarak bir işleme tesisine getirmektedir. Atık su doğaya salınmadan veya yeniden kullanıma sunulmadan önce içinde bulunan sadece katı maddelerin değil, aynı zamanda organik zararlı maddelerin, azot ve fosforun da giderilebilmesi için atık su işleme mekanik, biyolojik ve kimyasal prosesler içermektedir.
Atık suyun toplanması ve işlenmesi için sağlam bir sistem, kamu sağlığı açısından kilit öneme sahip bir etmendir. Resmi standartlar ve işlemlerin denetimi dünyanın her yerinde farklılıklar gösteriyor. Birçok ülke, Dünya Sağlık Örgütü’nün yönergelerine uyuyor. Avrupa Birliği, ABD ve diğer sanayileşmiş ülkelerde sıkı standartlar uygulanıyor.