Afvalwaterzuivering

Gemeentelijk afvalwater is een bijproduct van het gebruik van water voor huishoudelijke, commerciële, industriële of agrarische processen. De naleving van de afvalwaternormen is een uitdaging voor afvalwaterzuiveringsinstallaties over de hele wereld.
Rioleringen verzamelen onbehandeld afvalwater van verschillende bronnen en leveren het aan een zuiveringsinstallatie. De afvalwaterzuivering omvat mechanische, biologische en chemische processen om niet alleen vaste stoffen, maar ook organische schadelijke stoffen, stikstof en fosfor uit het afvalwater te verwijderen voordat het beschikbaar is voor lozing in het milieu of hergebruik.
Een robuust systeem voor de opvang en behandeling van afvalwater is een belangrijke factor voor de volksgezondheid. De wettelijke normen en het toezicht op de behandeling verschillen wereldwijd. Veel landen volgen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. In de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere geïndustrialiseerde landen worden strengere normen toegepast.